Členská sekcia:

Login: 
Heslo: 
 

Aktuality

09.03 2018 

V sekcii pre členov  - pridané foto výsluhového označenia.

 

Sme už aj na fb.

Ponyexpress Slovensko

 

 

Na stránke členskej sekcie "Zápisnica zo zasadnutia rady XP z 25.3.2017

 

Na stránke."Oznamy-Aktuality"

je pozvánka na zasadnutie Rady XP 29.7.2017!

 

...

 
 

  Trasa Pony Express Slovensko

 

 

 

 

          Trasa XP na Slovensku má dnes celkovú dĺžku cca 550 km, dlhšia časť trasy spája hraničný prechod s Českou republikou Bumbálka - Makov s hraničným prechodom do Maďarska Seňa - Milhosť,  prechádza  mestami  Žilina,  Ružomberok a Košice,       kratšia - mladšia časť trasy začína v Bratislave, prechádza mestami Galanta, Trenčín a v Žiline sa pripája k dlhšej časti trasy.

Trasa je rozdelená na jednotlivé úseky v dĺžke cca 20 km, koncové body týchto úsekov tvoria miesta odovzdávok pošty medzi jazdcami, každý takýto úsek absolvuje spravidla dvojica jazdcov podľa vopred určeného časového plánu, pričom na prekonanie úseku je  vyčlenený čas zhruba 2 hodiny. Jazda prebieha nepretržite, vo dne aj v noci a za každého počasia. Keďže trasu XP Slovensko v súčasnosti tvorí  32 úsekov, počas prepravy pošty sa na trase vystrieda v priebehu dva a pol dňa vyše 60 jazdcov a koní.

Niekoľko po sebe nasledujúcich takýchto úsekov tvorí jednotlivé vetvy na celej trase, každá vetva má svojho jazdcami voleného predáka, ktorý organizačne zabezpečuje obsadenie úsekov jazdcami a dohliada na plynulosť prejazdu pošty na svojej vetve. Vetvy sú nazvané podľa geografickej polohy na trase, preto trasu na území Slovenska tvoria Západná, Severná, Severozápadná, Východná, Juhozápadná a Južná vetva.

Na prijímanie a vybavovanie poštových zásielok sú na celej trase v čase prejazdu XP zriadené na  určených  miestach  Post Office  (poštové úrady),  o  ich  fungovaní 

a podmienkach prepravy pošty viac info v sekcii Preprava pošty. 

© 2013 Ponyexpress Slovakia, autorské práva sú vyhradené. Created: G66 s.r.o.